Αυτό είναι το νέο ΠΔ Μεταθέσων - Τι προβλέπεται για τα στελέχη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.5.20

Αυτό είναι το νέο ΠΔ Μεταθέσων - Τι προβλέπεται για τα στελέχηΣύμφωνα με πληροφορίες του limenikanea.gr το νέο Π.Δ. Μεταθέσεων «τοποθετήσεις , μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή» βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ..

Το νέο Π.Δ. εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση των προβλεπόμενων των παραγραφών 1,5, του άρθρου 30 και της παραγράφους 6 του άρθρου 115 του νόμου 4504/2017.

Η καθυστέρηση έκδοσης του από τις προηγούμενες ηγεσίες πολιτική και στρατιωτική είχαν πολλάκις επισημανθεί από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Λιμενικού Σώματος.

Τι προβλέπεται

Κεφάλαιο  Α
 Γενικό Μέρος
Περιγράφονται  οι ερμηνείες των όρων, οργανικές  θέσεις , κενές θέσεις, ορίζονται οι λιμενικές αρχές, οι κεντρικές υπηρεσίες, οι θέσεις ευθύνης, οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία  και αποσαφηνίζονται οι όροι προθεσμία και ανωτέρα βία.

Κεφάλαιο  Β
Εξειδίκευση εφαρμογή αναστολή των αντικειμενικών, των κοινωνικών και των υπηρεσιακών κριτηρίων
Εξειδικεύονται τα αντικειμενικά κριτήρια και εντάσσονται οι υπηρεσίες σε κατηγορίες ως ακολούθως :Καθορίζονται τα μόρια ανά κατηγορίαΆρθρο 3
Προβλέπεται η εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και οι εξευρέσεις αυτών

Άρθρο 4
Προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού των μορίων που αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήριαΆρθρο 5
Με το άρθρο 5 εξειδικεύονται τα κοινωνικά κριτήρια

Άρθρο  6
Το άρθρο 6 εξειδικεύονται τα υπηρεσιακά κριτήρια

Άρθρο 7
Με το άρθρο 7 προβλέπονται οι περιπτώσεις  αναστολής  των αντικειμενικών, κοινωνικών και των υπηρεσιακών κριτήριων

Κεφάλαιο Γ’  
Τόπος Προτίμησης
Άρθρο 8
Με το άρθρο 8 προβλέπεται η περίπτωση της δήλωσης του τόπου προτίμησης καθώς και η αλλαγή αυτής .

Άρθρο 9
Με το άρθρο 9 προβλέπεται η διαδικασία υποβολής της δήλωσης του τόπου προτίμησης ή της αλλαγής του τόπου προτίμησης

Κεφάλαιο Δ΄
Χρόνος Παραμονής

Άρθρο 10
Με το άρθρο 10 καθορίζεται ο χρόνος παραμονής στις υπηρεσίες τοποθέτησης και στις υπηρεσίες του τόπου προτίμησης .Άρθρο 11
Με το άρθρο 11 καθορίζεται ο χρόνος παραμονής με ειδικά προσόντα .

Κεφάλαιο Ε
Τοποθετήσεις 

Αρθρο 12
Με το άρθρο 12 καθορίζεται η διαδικασία τοποθετήσεων

Αρθρο 13
Με το άρθρο 13 καθορίζονται η διαδικασία των τοποθετήσεων των παραγωγικών σχολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και των στελεχών απευθείας κατάταξης

Κεφάλαιο ΣΤ’ 
Τακτικές Μεταθέσεις 

Άρθρο 14
Με το Άρθρο 14 καθορίζεται η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε έτος και ολοκληρώνεται τον μήνα Φεβρουάριο του επομένου έτους

Άρθρο 15
Με το άρθρο 15 καθορίζεται χρόνος εκτέλεσης των τακτικών μεταθέσεων που πλέον θα εκτελούνται σταδιακά με βάση την ημερομηνία συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Οι αποφάσεις θα εκτελούνται σε εύλογο χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3μηνο

Κεφάλαιο Ζ’  
Έκτακτες μεταθέσεις

Άρθρο 16
Με το άρθρο 16 καθορίζεται η διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων

Άρθρο 17
Με το άρθρο 17 καθορίζεται η διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων για την ενίσχυση λιμενικών αρχών

Άρθρο 18
Με το άρθρο 18 καθορίζεται η διαδικασία των εκτάκτων μεταθέσεων για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης.

Άρθρο 19
Με το άρθρο 19 καθορίζεται  ο τρόπος εκτάκτων μεταθέσεων λόγω ίδρυσης, ή μετάταξης, ή κατάργησης, ή μεταβολής έδρας υπηρεσιών.

Άρθρο 20
Με το άρθρο 20 καθορίζεται η διαδικασία έκτακτης μετάθεσης λόγω πάθησης συζύγου ή τεκνού ή στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα.

Άρθρο 21
Με το άρθρο 21 καθορίζεται η διαδικασία έκτακτης μετάθεσης για λογούς υποχρεωτικής συνυπηρέτησης.

Άρθρο 22
Με το άρθρο 22 καθορίζεται η διαδικασία έκτακτης μετάθεσης με σκοπό την συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής.

Άρθρο 23
Με το άρθρο 23 καθορίζεται η διαδικασία έκτακτης μεταθέσεις των στελεχών που υπηρετούν σε θεσεις εξωτερικού.

Κεφάλαιο Η’ 
Αποσπάσεις Διαθέσεις

Άρθρο 24
Με το άρθρο 24 προβλέπονται οι προϋποθέσεις αποσπάσεων και η διαδικασία αυτών.

Άρθρο 25
Με το άρθρο 25  προβλέπονται οι προϋποθέσεις των διαθέσεων.

Κεφάλαιο Θ΄ 
Συμβούλια μεταθέσεων και συμβούλια προσφυγών – Ενδικοφανείς προσφυγές 

Άρθρο 26
Με το άρθρο 26 προβλέπεται η συγκρότηση, η αρμοδιότητες η σύγκληση και λειτουργία αυτών.

Άρθρο 27
Με το άρθρο 27 καθορίζεται η διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών.

Άρθρο 28
Με το άρθρο 28 καθορίζονται οι διαδικασία σύνταξης πρακτικών

Κεφάλαιο Ι’
Διοικητική Μέριμνα

Άρθρο 29
Με το άρθρο 29 προβλέπεται η υποχρέωση παροχής δυνατότητας στα στελέχη να υπηρετούν σε υπηρεσίες στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία υπολογίζεται διπλάσια.

Άρθρο 30
Με το άρθρο 30 προβλέπονται μεταθέσεις με σκοπό την διευκόλυνση γονέων

Κεφάλαιο ΙΑ΄
Υλοποίηση των τοποθετήσεων των μεταθέσεων, των αποσπάσεων και των διαθέσεων
Άρθρο 31
Με το άρθρο 31 προβλέπεται η εκτέλεση.

Άρθρο 32
Με το άρθρο 32 προβλέπεται η προθεσμία αναχώρησης.

Άρθρο 33
Με το άρθρο 33 προβλέπεται η χορήγηση φύλλου πορείας – παράδοση και παραλαβή καθηκόντων – διαγραφή – παρουσίαση.