Μάχιμη Πενταετία στο Λιμενικό Σώμα : Είναι αναγκαίο πλεον να επεκταθεί σε όλο το προσωπικό του Λ.Σ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.5.20

Μάχιμη Πενταετία στο Λιμενικό Σώμα : Είναι αναγκαίο πλεον να επεκταθεί σε όλο το προσωπικό του Λ.Σ.Η μάχιμη πενταετία και η εφαρμογή της είναι  ένα  από τα σοβαρότερα συνδικαλιστικά αιτήματα το οποίο απαιτεί άμεση λύση.

Και όταν εννοούμε μάχιμη πενταετία εννοούμε την αναγνώριση 5 συντάξιμων ετών με τη σταδιακή καταβολή ενός ποσού κοντά στα 2.500 ευρώ με την προϋπόθεση να έχεις υπηρετήσει αυτά τα 5 έτη σε Λιμεναρχείο.

Αυτό έχει ως συνέπεια την συνταξιοδότηση 5 έτη πριν την συμπλήρωση των 40 ετών εργασίας.

Το γεγονός ότι ως μάχιμες υπηρεσίες δεν λογίζονται οι υπηρεσίες του Αρχηγείου ή οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ αλλά και οι ΠΕΔΙΛΣ είναι ένα θέμα το οποίο έχει πέσει εδώ και καιρό σε εσωτερική διαβούλευση στο κατά ποσό είναι σωστό να επεκταθεί για όλους τους συναδέλφους .

Πράγματι λοιπόν στο τελευταίο νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ στο Άρθρο 35 του νόμου 4676/2020 αναγνωρίζει  ως μάχιμες  υπηρεσίες την Επισκευαστική Βάση του Λ.Σ  και το ΚΕΠΙΧ (μέχρι τότε δεν ήταν μάχιμες).

Μια κίνηση την οποία και χειροκροτούμε ως πάγιο αίτημα πολλών χρόνων από τους συναδέλφους μας που υπηρετούν σε αυτές τις υπηρεσίες,  και που έχουν εξειδικευτεί  στην συγκεκριμένη εργασία, αλλά το Λιμενικό Σώμα τους υποχρεώνει να κανουν αναγκαστικά 5 χρόνια σε Λιμεναρχείο για να κερδίσουν την διάταξη αυτή.

Το άρθρο 35 είναι πλεον γεγονός στο νέο νομοσχέδιο και είναι μια ευκαιρία η πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να δει με άλλο μάτι την αδικία που γίνεται στα στελέχη εκείνα  τα οποία όχι από επιλογή δική τους , αλλά της ιδίας της υπηρεσίας παραμένουν και εργάζονται σε εξειδικευμένα αντικείμενα  του γνωστικού τους αντικειμένου επ’ ωφελεία του φορέα αλλά και ευρύτερα του Έλληνα πολίτη.

Είναι  αναγκαίο πλεον η μάχιμη πενταετία να επεκταθεί σε όλο το προσωπικό του Λ.Σ.  

Φωνή του Λ.Σ.