Τακτικές μεταθέσεις έτους 2020 – Δήλωση εναλλακτικών Υπηρεσιών... - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.6.20

Τακτικές μεταθέσεις έτους 2020 – Δήλωση εναλλακτικών Υπηρεσιών...

Πάντα έγκαιρα και έγκυρα οι αρμόδιοι της διοίκησης...να ευχηθούμε από τώρα καλά Χριστούγεννα και να δούμε...

Υπενθυμίζουμε ότι και η σχετική με το θέμα νομοθεσία τους το  επιτρέπει για πρώτη φορά 
Νόμος 4690/2020

Άρθρο 70.
Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με το π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184). 

"Αναρτήθηκαν οι κενές/κενούμενες θέσεις προσωπικού, στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.hcg.gr/→ΕΙΣΟΔΟΣ→Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ→ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ→Δ.Π. και αφορούν τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2020.
Οι πίνακες, μετά τη συμπλήρωση και την επιβεβαίωση της ορθότητάς τους θα υποβληθούν όχι αργότερα από την 26-06-2020 μέσω του σχετικού συνδέσμου www.hcg.gr και ακολούθως θα περιέλθουν στο ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Α΄ ιδιοχείρως υπογεγραμμένοι από τα υπόχρεα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ταχυδρομικώς το αργότερο έως την 30-06-2020."