Αναγνώριση επιπλέον 3 ετών για τους καταταγέντες από 1-9-1990 μέχρι 31-12-1995 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.6.20

Αναγνώριση επιπλέον 3 ετών για τους καταταγέντες από 1-9-1990 μέχρι 31-12-1995

Με τον ασφαλιστικό νόμο  ν. 3865/2010 δημιουργήθηκε χάσμα ανάμεσα σε όσους μέχρι την 31-12-2015 είχαν συμπληρώσει 24,5 έτη υπηρεσίας και σε αυτούς πού έστω και για λίγους μήνες διαφορά  θα υποχρεωθούν να εργαστούν μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφαλιστικών εισφορών .

Για το λόγο αυτό πέραν των 5 ετών της μάχιμης πενταετίας δίνεται η δυνατότητα  στους καταταγέντες από την 1-9-1990 μέχρι και την 31-12-1995 που δεν συμπληρώνουν τα 24,5 χρόνια την 31-12-2014 να αναγνωρίσουν επιπρόσθετα 3 ακόμη έτη (συνολικά 8).

Για τα τρία αυτά έτη και παρά το γεγονός ότι ταυτίζονται με τη μάχιμη πενταετία ,δυστυχώς δεν υφίστανται τα ίδια δεδομένα .

Και αυτό γιατί δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισής τους με μηνιαία καταβολή αλλά εφάπαξ με την κατάθεση της αίτησης αποστρατείας.

Επίσης το κόστος δεν είναι αυτό που αναμένονταν δηλαδή βάση του πενθημέρου ,αλλά με τα ποσοστά που ισχύουν για τα υπόλοιπα πλασματικά έτη ,γεγονός που καθιστά την αναγνώρισή τους ασύμφορη αλλά και άδικη .

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα όσα αναφέρονται για την αναγνώριση των 3 αυτών ετών (κυρίως για το κόστος αναγνώρισης )  δεν αποτυπώνονται με σαφήνεια  σε καμία υπουργική απόφαση ή νόμο.

Για το λόγο αυτό και επειδή είναι αρκετοί οι συνάδελφοι που κατετάγησαν μέχρι την 31-12-1995 η Ένωσή  μας  θα αποστείλει σχετικό ερώτημα στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ προκειμένου να λάβουμε επίσημη απάντηση σε ένα ερώτημα που αφορά μεγάλη μερίδα ένστολών .
   
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ανωτέρω 3 έτη δεν πρέπει να συγχέονται με τη 3ετία των ετών Κονδύλη καθώς αποτελούν διαφορετικό ασφαλιστικό δικαίωμα. 
   
      Η προσαύξηση των 3/35ων (έτη Κονδύλη) χορηγούνται σε όσους έχουν καταταγεί ή έχουν ασφαλισθεί σε Φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992, έχουν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας  και φέρουν τον βαθμό μέχρι και του Ανθ/στη. Τα εν λόγω έτη δεν λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος παρά μόνον για την προσαύξηση του συντάξιμου μισθού της κύριας σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σαφώς δεν λογίζεται για την επικουρική σύνταξη.

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               ΒΟΥΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ