ΕΠΛΣ Νοτίου Πελοποννήσου: Αίτημα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας ως λιμενοφύλακα βαθμολογικά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.6.20

ΕΠΛΣ Νοτίου Πελοποννήσου: Αίτημα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας ως λιμενοφύλακα βαθμολογικά

Στα πλαίσια αποκατάστασης υφισταμένων αδικιών και της ίσης αντιμετώπισης των υπηρετούντων στελεχών στο Λιμενικό Σώμα, η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Νοτίου Πελοποννήσου  αιτείται  όπως, στο  υπό κατάρτιση σχέδιο Νόμου του Υ.ΝΑ.Ν.Π., την κατάθεση του οποίου έχετε εξαγγείλει, να συμπεριληφθεί προσθήκη στις διατάξεις του  π.δ. 81/2012  που αφορά στην αναγνώριση  βαθμολογικά  του  ευδόκιμου χρόνου προϋπηρεσίας ως Λιμενοφυλάκων  των συναδέλφων (Αξιωματικών – Υπαξιωματικών)  εκ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  οι οποίοι  είχαν ως απαραίτητη προϋπόθεση  για το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εξετάσεις υποψηφίων προς κατάταξη στην Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ευδόκιμη υπηρεσία  ως  Λιμενοφύλακες.

Οι  ανωτέρω συνάδελφοι, οι οποίοι  επί το πλείστο βρίσκονται πλησίον της συνταξιοδοτήσεώς  τους, λόγω των  προβλεπόμενων διατάξεων  στο  άρθρο 8 του π.δ. 81/2012 το οποίο επί του πρακτέου εφαρμόζεται για τις προαγωγές τους, προάγονται μόνο με τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό, συνυπολογιζόμενης της συνολικής υπηρεσίας τους ως αξιωματικού Λ.Σ.. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι σε επικείμενη συνταξιοδότηση τους να αποστρατευθούν με δύο και τρεις βαθμούς κατώτερους του καταληκτικού βαθμού της κατηγορίας τους.

Επίσης η ανωτέρω κατηγορία συναδέλφων που  εσφαλμένα  θεωρείται ευεργετηθείσα  και  με προηγούμενη  τροπολογία,  λόγω του τρόπου προαγωγής της, κατ ουσία δεν ωφελείται ούτε με την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, καθότι όλοι οι ΄΄χρόνοι΄΄ που αναγνωρίσθηκαν,  εντάχθηκαν – αποσβέσθηκαν μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου χρόνου  παραμονής στους βαθμούς και όχι  στην λήψη συντομότερα  βαθμολογικών προαγωγών όπως συμβαίνει για το υπόλοιπο προσωπικό Λ.Σ. που έτυχε των ευεργεσιών αυτών.

Επειδή το θέμα  σας είναι είδη γνωστό,  καθ ότι  είχε  τεθεί ως αίτημα προς  ένταξη και  στο προηγούμενο νομοσχέδιο του ημετέρου Υπουργείου και ήδη  έχει συντελεστεί ανάλογη αναγνώριση  βαθμολογικά χρόνου προϋπηρεσίας σε κατηγορίες συναδέλφων (Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ.),  παρακαλούμε όπως ενταχθεί στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο τροπολογία ως κάτωθι:  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ   ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ   8  Π. Δ.  81/2012  ΦΕΚ 139Α /2012

Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετράται στον συνολικό χρόνο  υπηρεσίας  Υ/Ξ – AΝΘΣΤΗ – Α/Ξ  εκ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  για την κατηγορία  αυτή, για την λήψη βαθμολογικών προαγωγών. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.

                                                                            Εκ του Δ.Σ.

                                                  Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας

                                             ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος                ΚΑΠΑΚΛΗΣ Βασίλειος