Αίτημα αναγνώρισης του χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας των Υ /Ξ - AΝΘΣΤΩΝ - Α/Ξ εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ για την λήψη βαθμολογικών προαγωγών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.6.20

Αίτημα αναγνώρισης του χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας των Υ /Ξ - AΝΘΣΤΩΝ - Α/Ξ εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ για την λήψη βαθμολογικών προαγωγών


Αίτημα αναγνώρισης του χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας των Υ /Ξ - AΝΘΣΤΩΝ - Α/Ξ εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ για την λήψη βαθμολογικών προαγωγών