Αυτές είναι οι διατάξεις που εμπεριέχονται στο νέο σ.ν του ΥΝΑΝΠ για το ΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.6.20

Αυτές είναι οι διατάξεις που εμπεριέχονται στο νέο σ.ν του ΥΝΑΝΠ για το ΛΣΗ πρώτη εξ αυτών με αποκλειστική πρωτοβουλία του Αρχηγού ΛΣ

Ενισχύεται η έμπρακτη στήριξη των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την πολιτεία με την ενεργοποίηση της διάταξης περί προκαταβολής των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων που προκύπτουν  από ποινικές και αστικές υποθέσεις που άγονται στο δικαστήριο ως απόρροια της εκτέλεσης των διατεταγμένων καθηκόντων τους.  

Θεσμοθετούνται ως ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, οι Λιμενικές Αρχές, οι Πλοηγικοί Σταθμοί και οι Επισκευαστικές Βάσεις του ΛΣ, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τους όρους του 4412/2016

 
Ρυθμίζεται σαφώς η εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για έργα μείζονος εθνικής σημασίας αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εξυπηρετούν σκοπούς Ασφάλειας, Επιτήρησης και Ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας  

limenikanea.gr