Τοποθετήσεις Κλαδαρχών και Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.6.20

Τοποθετήσεις Κλαδαρχών και Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες των Λιμενικών νέων με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας κατόπιν  εισηγήσεως του κ. Αρχηγού ΛΣ  οι Υποναύαρχοι ΛΣ τοποθετούνται ως ακολούθως:

Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  Υποναύαρχος ΛΣ Αλεξανδράκης Γ.

Κλάδοι
1. ΚΛΑΔΟΣ Α΄: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ   Υποναύαρχος ΛΣ Καραγεώργος
    α. Διεύθυνση Επιχειρήσεων
    β. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
    γ. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
    δ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
    ε. Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
   στ. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου

2. ΚΛΑΔΟΣ Β΄: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ    Υποναύαρχος ΛΣ Τσελίκης Α.
   α. Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας
   β. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας
   γ. Διεύθυνση Εκπάιδευσης Ναυτικών
   δ. Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
  ε. Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
  στ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

3. ΚΛΑΔΟΣ Γ΄: ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ     Υποναύαρχος ΛΣ Κανάλης Ε.
   α. Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών
   β. Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
   γ. Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων
   δ. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων

4. ΚΛΑΔΟΣ Δ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ    Υποναύαρχος ΛΣ Πασσάδης Ν.
   α. Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
   β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
   γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ο Υποναύαρχος ΛΣ Αργυράκης Γ.

Στην 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τον Πειραιά και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της νήσου Κυθήρων, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας    ο Υποναύαρχος ΛΣ Πανταζόγλου

Νέος Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά αναλαμβάνει   ο Υποναύαρχος ΛΣ Σκανδάλης Γ.