Τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.7.20

Τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης

Ανακοινώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων και οι Τελικοί ανά κατηγορία/υποκατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης,αναρτήθηκαν την 15-07-2020, ημέρα Τετάρτη, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.
Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον οικείο Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων θα καταταχθούν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εν λόγω απόφαση θα καθορίζεται και η ημερομηνία κατάταξης, καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στη Σχολή, για την έναρξη της εκπαίδευσης. Οι επιτυχόντες θα κληθούν για κατάταξη με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».