Ε.Π.Λ.Σ.ΒΔ.Ε. : Συνάντηση μελών Δ.Σ. με Κεντρικό Λιμενάρχη Κέρκυρας. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.7.20

Ε.Π.Λ.Σ.ΒΔ.Ε. : Συνάντηση μελών Δ.Σ. με Κεντρικό Λιμενάρχη Κέρκυρας.