Τα τελευταία νέα του Συλλόγου Μέριμνας Εργαζομένων Λ.Σ. (ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ.) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.7.20

Τα τελευταία νέα του Συλλόγου Μέριμνας Εργαζομένων Λ.Σ. (ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ.)

Σας παραθέτουμε ακριβές κείμενο όπως αυτό ήρθε στο EMail : group.voice.ls@gmail.com

Σας παραθέτουμε τα τελευταία μας νέα και προσφορές κάνοντας μόνο ένα κλικ σε κάθε link    
H δύναμη του ΣΥΜΕΛΣ είσαστε εσείς. Γίνεται τώρα μέλος του ΣΥΜΕΛΣ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 


Με εκτίμηση το Δ.Σ. του ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ.