Το ευχαριστώ του ΠΑΘ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ080 στους κρυφούς ήρωες που συμβάλλουν στην άριστη επιχειρησιακή ικανότητα όλων των πλωτών του Λ.Σ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.8.20

Το ευχαριστώ του ΠΑΘ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ080 στους κρυφούς ήρωες που συμβάλλουν στην άριστη επιχειρησιακή ικανότητα όλων των πλωτών του Λ.Σ.

 Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, στο άριστο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό του Ηλεκτρονικού Συνεργείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ το οποίο, άμεσα, οπουδήποτε και όποτε χρειαστεί συμβάλλει στην άριστη επιχειρησιακή ικανότητα του πλοίου μας.


ΠΑΘ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ080  "ΑΓ. ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ"