Πιο συγκεκριμένα η χορήγηση κανονικής άδειας έτους 2017 παρατείνεται έως την 31-12-2020 ενώ για τα έτη 2018 και 2019  παρατείνεται έως 31-12-2021.

https://www.limenikanea.gr/