Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών ΛΣ - Ονόματα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.9.20

Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών ΛΣ - Ονόματα


 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10 Σεπτεμβρίου 2020 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (Α' 311), των άρθρων 5 παρ. 1, 6, 7 παρ.1 (γ), (δ), (ε), 9, 10 παρ. 1, 11 και 20 του π.δ. 81/2012 (Α ́ 139), όπως ισχύει και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α ́ 26):

1. Προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 08Σεπτεμβρίου 2020, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 (ε) του π.δ. 81/2012 (Α ́ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Ανδρέα (A.M. 965)

2. Χριστιανός Γεώργιος του Ευάγγελου (A.M. 968)

3. Κατσουγιαννόπουλος Χρήστος του Αντωνίου (A.M. 969)

4. Μπικάκης Βασίλειος του Παύλου (A.M. 970)

5. Μπουλακάκης Ευάγγελος του Νικηφόρου (A.M. 971)

6. Ορφανός Ιωάννης του Ευάγγελου (A.M. 972)

7. Μηνούδης Άγγελος του Ιωάννη (A.M. 974)

8. Πολιτάκης Γεώργιος του Σταύρου (A.M. 975)

9. Μουτζουβής Κωνσταντίνος του Σωτηρίου (A.M. 976)

10. Ξυπνητού Βασιλική του Ευάγγελου (A.M. 979)

11. Κωνσταντά Βασιλική του Γεωργίου (A.M. 980)

12. Κοντοστέργιος Ιωάννης του Ευάγγελου (A.M. 981)

13. Ευαγγελίδης Σταύρος του Αργύρη (A.M. 982)

14. Μαυρογένης Χρήστος του Φώτιου (A.M. 983)

15. Κωνσταντέλλης Νικόλαος του Γεωργίου (A.M. 984)

2. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμε-νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Αργυρίου Ιωάννης του Κυριάκου (A.M. 1078)

2. Μοτσάκος Θεόδωρος του Ιωάννη (A.M. 1079)

3. Κορωναίος Νεκτάριος του Γεωργίου (A.M. 1081)

4. Στουπάκης Μάριος του Νικολάου (A.M. 1082)

5. Καστρινάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (A.M. 1083)

6. Κορακά Κωνστάντια του Χαριστού (A.M. 1084)

7. Σουρβίνος Στέφανος του Προκοπίου (A.M. 1085)

8. Μόζας Ιωάννης του Αθανασίου (A.M. 1089)

9. Παστός Παναγιώτης του Ευαγγέλου (A.M. 1091)

10. Χριστοφίδης Άγγελος του Στυλιανού (A.M. 1092)

11. Ευστρατίου Ιωάννης του Σταματίου (A.M. 1093)

12. Μακρή Μαρία του Βασιλείου (A.M. 1095)

13. Βατούσης Παντελεήμων του Φωτίου (A.M. 1096)

14. Σταμπουλής Χρήστος του Ιωάννη (A.M. 1097)

15. Κήπου Σταυρούλα του Κωνσταντίνου (A.M. 1098)

λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α' «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

3. Προάγονται στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Πρέντζας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (A.M. 1242)

2. Αρματά Σοφία του Ελευθερίου (A.M. 1243)

3. Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία του Ιωάννη (A.M. 1244)

4. Πλακιά Ηρώ του Κωνσταντίνου (A.M. 1245)

5. Ζυγούρης Νικόλαος του Θεοδώρου (A.M. 1246)

6. Αποστολόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου (A.M. 1247)

7. Μπασδέκης Σωτήριος του Αχιλλέα (A.M. 1248)

8. Γιώτης Απόστολος του Γεωργίου (A.M. 1249)

9. Καραγεώργος Δήμος του Παναγιώτη (A.M. 1250)

10. Χαραλάμπους Κωνσταντίνος του Σταύρου (A.M. 1251)

11. Παττακός Κωνσταντίνος του Μαρίνου (A.M. 1252)

12. Σαρλή Άννα του Μιχαήλ (A.M. 1253)

13. Σκλέπος Αναστάσιος του Πέτρου (A.M. 1254)

14. Σιαρμπάς Στυλιανός του Γεωργίου (A.M. 1255)

λόγω εγγραφής τους από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 στον Πίνακα Α' «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

(Αριθμ. βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 13961/11.09.2020).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

limenikanea.gr