ΠΕΑΛΣ:Καλούμε τον κ.Τσατσουλή εντός 72 ωρών να αποσύρει την εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία του,άλλως θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη αξιώνοντας κάθε νόμιμο δικαίωμα μας για την προσβολή του Προέδρου της ΠΕΑΛΣ,των μελών ΔΣ και του Επιτίμου Προέδρου ΠΕΑΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.10.20

ΠΕΑΛΣ:Καλούμε τον κ.Τσατσουλή εντός 72 ωρών να αποσύρει την εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία του,άλλως θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη αξιώνοντας κάθε νόμιμο δικαίωμα μας για την προσβολή του Προέδρου της ΠΕΑΛΣ,των μελών ΔΣ και του Επιτίμου Προέδρου ΠΕΑΛΣ

Πειραιάς, 02-10-2020

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/79/20

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 01/10/2020 και ώρα 10:30 επιδόθηκε η συνημμένη εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία του Ανθυπασπιστή ΛΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Αθανάσιου. 

Παρόμοια εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία επιδόθηκε και στον Επίτιμο Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ κ. Σαϊτάκη Δημήτριο.

Έκπληξη μας προκαλεί η εν λόγω κίνηση καθώς δε μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιους λόγους ο κ. Τσατσουλής Α. αναγνωρίζει τον εαυτό του στα διαλαμβανόμενα της από 28/08/2020 προσωπικής παρέμβασης του Προέδρου ΠΕΑΛΣ, τα οποία αποτελούν μέρος και της επιστολής της ΠΕΑΛΣ, την ίδια μέρα, προς τους Προέδρους ΠΟΕΠΛΣ και ΕΠΛΣΑΠ, στην οποία για άγνωστους λόγους δεν κάνει καμία αναφορά.

Στην από 28-08-2020 προσωπική παρέμβαση Προέδρου ΠΕΑΛΣ γίνεται αναφορά στον εκπρόσωπο ΠΟΕΠΛΣ, ως κάτωθι:

..."Επίσης, στον εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ, ο οποίος παρουσία των μελών του Συμβουλίου Μεταθέσεων, μας ευχήθηκε σήμερα, κατά την αποχώρησή μας προκειμένου επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων αυτών, που για άλλη μια φορά κρατούνται όμηροι, "ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ", του απαντώ, εμείς δεν διακόψαμε τις εργασίες του Συμβουλίου για να πάμε μία εβδομάδα διακοπές."...


Ως εκ τούτου, έκπληξη, απορία και προβληματισμό μας προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Τσατσουλής Α. προσωποποίησε και εξέλαβε ως μομφή στο πρόσωπό του, την αόριστη απάντησή μας ότι "εμείς δεν διακόψαμε τις εργασίες του Συμβουλίου για να πάμε μία εβδομάδα διακοπές".


Θυμίζουμε στον κ. Τσατσουλή Α. ότι η αριθμ. πρωτ.: Φ.200/Ε/58/20/28-08-2020 επιστολή της ΠΕΑΛΣ προς τους Προέδρους της ΠΟΕΠΛΣ και ΕΠΛΣΑΠ, την οποία αποφεύγει να συμπεριλάβει στην εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία του, αποτέλεσε συνέχεια της παραπάνω αναφερθείσας από 28/08/2020 προσωπικής παρέμβασης Προέδρου ΠΕΑΛΣ, αποτελώντας κυρίως γενική τοποθέτηση επί των μεταθέσεων. 

Με την εν λόγω επιστολή, παράλληλα, μεταφέραμε την ανησυχία μας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από πλευράς τους, αναφορικά με μέλη του ΔΣ ΠΟΕΠΛΣ, που για άγνωστους σε εμάς λόγους, τις τελευταίες ημέρες παρεκτρέπονταν, χωρίς από πλευράς μας να δοθεί καμιά αφορμή, ούτε όταν το Συμβούλιο διεκόπη για να λάβει, όπως ενημερωθήκαμε, ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΠΛΣ, την καλοκαιρινή του άδεια, και θέταμε υπόψη των Προέδρων ότι παρουσία Αξιωματικών ΛΣ μελών του Συμβουλίου Μεταθέσεων, κατά την αποχώρηση της ΠΕΑΛΣ, από το Συμβούλιο Μεταθέσεων, ο κ. Τσατσουλής Α. είπε, όπως ενημερωθήκαμε, στον εκπρόσωπό μας "ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ". 

Επίσης απορίας άξιο είναι ότι ο κ. Τσατσουλής Α. εξέλαβε ως προσβολή στο πρόσωπό του, χωρίς να υπάρχει λόγος και αναφορά σε αυτόν, την άποψη του Προέδρου και του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ, η οποία καταγράφεται τόσο στην προσωπική παρέμβαση όσο και στην επιστολή της ΠΕΑΛΣ ότι "δεν αποτελούμε παρακολουθήματα της προηγούμενης κατάστασης όπως άλλοι, δεν περπατάμε όπως άλλοι περπατούν σκυφτοί στους διαδρόμους του Υπουργείου, ως "οσφυοκάμπτες", δεν ανήκουμε σε αυτούς που δεν δουλεύουν για να "δουλεύουν" τα στελέχη ΛΣ, δεν μας πτοούν απειλές μηνύσεων και αγωγών".


Αν λοιπόν ο κ. Τσατσουλής Α. για δικούς τους λόγους θεωρεί ότι όλα αυτά τον αφορούν, αποτελεί δική του εκτίμηση.

Αντί λοιπόν, μετά και την ανωτέρω επιστολή προς τους Προέδρους ΠΟΕΠΛΣ - ΕΠΛΣΑΠ, τις προφορικές διαμαρτυρίες μας σε αυτούς, αλλά και την αριθμ. πρωτ. Φ.200/Ε/74/20/17-09-2020 επιστολή μας, με την οποία προειδοποιήσαμε ότι δεν θα συμμετάσχουμε στο Συμβούλιο Μεταθέσεων λόγω της προαναφερόμενης προσβλητικής συμπεριφοράς του κ. Τσατσουλή στην ΠΕΑΛΣ και λόγω του ότι δεν λάβαμε καμία  προφορική ή γραπτή απάντησh - εξήγηση στην επιστολή μας των Προέδρων ή του κ. Τσατσουλή Α. για το αν η πληροφόρησή μας ήταν ορθή κι η διαμαρτυρία είχε βάση ή μια συγνώμη ή κάποια δικαιολογία για την εν λόγω αντιμετώπισή μας, λάβαμε την 01/10/2020 εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία του κ. Τσατσουλή Α..

Στην εν λόγω εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία όμως, ο κ. Τσατσουλής δεν κάνει καμία αναφορά στον λόγο που ευχήθηκε "ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ" στην ΠΕΑΛΣ, δεν ζητά συγνώμη, δεν επιδεικνύει καμία μετάνοια για την εν λόγω συμπεριφορά του.

Επιρρίπτει δε την ευθύνη της τριήμερης διακοπής, στις 24-25-26/08/2020, του Συμβουλίου, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μεταθέσεων, ο οποίος προέβη στην διακοπή των εργασιών του Συμβουλίου, όπως αναφέρει, προκειμένου η Διοίκηση προβεί στην επεξεργασία στοιχείων, πράγμα που ο κ. Τσατσουλής Α. αποδέχεται αν και γνωρίζει ότι δεν προβλέπεται να γίνει.

Παράλληλα, απορίας άξιο είναι γιατί επιλέγει την εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία, παρά τις προφορικές και γραπτές προσπάθειές μας, για να μας ενημερώσει ότι το Συμβούλιο διεκόπη για τους ανωτέρω λόγους κι όχι για να λάβει την άδειά του.

Απορίας άξιο είναι και προβληματισμό επίσης μας προκαλεί ότι αφήνει μομφή στην εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία του αναφορικά με την αντιμετώπιση των αδειών του προσωπικού από την ΠΕΑΛΣ, πράγμα ανυπόστατο, καθώς σε καμία από τις παρεμβάσεις της ΠΕΑΛΣ και την προσωπική τοποθέτηση του Προέδρου δεν αφήνεται περιθώριο - υπονοούμενο περί των αδειών του προσωπικού και κακώς ο κ. Τσατσουλής συσχετίζει το ζήτημα αυτό με την ενημέρωσή μας περί διακοπής του Συμβουλίου για να λάβει την άδειά του.

Μάλιστα, καμία αναφορά δεν έχει γίνει από την ΠΕΑΛΣ ούτε για το δικαίωμα λήψης της κανονικής του αδείας αλλά ούτε και για το δικαίωμα λήψης συνδικαλιστικής του άδειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ως μέλος Προεδρείου ΠΟΕΠΛΣ και ΕΠΛΣΑΠ καθώς και ως μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΠΛΣ, παρότι γνωρίζει ότι ως προς αυτή την διευκόλυνση, η ΠΕΑΛΣ είναι αντίθετη.

Εξυπακούεται δε, ότι ως εργαζόμενοι συνδικαλιστές και μάλιστα σε θέσεις ευθύνης, οι τελευταίοι που θα έθεταν ζήτημα αδειών θα ήταν τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ.

Προβληματισμό επίσης μας προκαλεί ότι επέλεξε την εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία, διαμαρτυρόμενος, όπως αναφέρει, έντονα για παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά μας, καλώντας μας να αφαιρεθεί εντός 2 ημερών η ανάρτηση με ημερομηνία 28/08/2020 από την ιστοσελίδα της ΠΕΑΛΣ, να δημοσιευθεί η εν λόγω εξώδικη δήλωση με ρητή δήλωση συγνώμης, να ανασκευαστούν οι σε βάρος του ψευδείς αναφορές, με την δήλωση ότι δεν ισχύουν και ήταν ψευδείς, στην ίδια θέση, με ίδια γραμματοσειρά και ένταση με τις προσβλητικές αναρτήσεις μας, παραμένοντας ες αεί η ανασκευαστική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΕΑΛΣ, όταν ο ίδιος κι όχι εμείς προσωποποίησε τα παραπάνω εις βάρος του, χωρίς ευθύνη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ.

Μάλιστα στην εν λόγω εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία ζητά να κοινοποιηθεί αίτημα για την αφαίρεση της ανάρτησης κι από την ιστοσελίδα "www.limenikanea.gr", ζητώντας επίσης την αφαίρεση του άρθρου που αναπαρήγαγαν τα Λιμενικά Νέα και την δημοσίευση της ως άνω ανασκευαστικής ανάρτησής μας, όταν ο ίδιος δεν μερίμνησε να ενημερώσει την ιστοσελίδα "www.limenikanea.gr", πρόδηλα και έκδηλα, μετά την δημοσίευση των ανωτέρω αναφερθέντων ανακοινώσεων, επιλέγοντας, σχεδόν ένα μήνα μετά, την εξώδικο δήλωση.

Ο κ. Τσατσουλής Α. παρότι γνωρίζει ότι προσπαθήσαμε, προφορικά και εγγράφως, να έχουμε την άποψή του και να λάβουμε εξηγήσεις, με διάλογο και συνδικαλιστικό λόγο, επέλεξε να μας ζητήσει, μέσω της εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησης - διαμαρτυρίας, να απόσχουμε στο μέλλον από κάθε παρόμοια ή άλλη προσβλητική σε βάρος του συμπεριφορά και να δημοσιεύουμε την άποψή του στο μέλλον για οποιαδήποτε θέση μας που τον αφορά, άλλως δηλώνει ότι θα προσφύγει στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. 

Μετά τα ανωτέρω, με τα οποία θεωρούμε ότι ξεκαθαρίζουμε απόλυτα τα πράγματα, αναμένουμε, την απόσυρση εντός 72 ωρών της εν λόγω εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησης - διαμαρτυρίας, που εστάλη στον Πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ, στα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ και στον Επίτιμο Πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ, άλλως δηλώνουμε στον κ. Τσατσουλή Α. ότι θα προσφύγουμε στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές αρχές για τη δίωξή του, την άρση της προσβολής μας και τη μη επανάληψή της στο μέλλον, ταυτόχρονα αξιώνοντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για την προσβολή του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ και του επίτιμου Προέδρου της ΠΕΑΛΣ, εξαιτίας της παράνομης και προσβλητικής του συμπεριφοράς.

Τέλος, θέτουμε τα ανωτέρω υπόψη του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΛΣ και των Δ.Σ. των Ενώσεων της ΠΟΕΠΛΣ για την περαιτέρω ενημέρωσή τους και τις δικές τους ενέργειες, αναμένοντας πρωτοβουλία τους για την συνέχιση, κυρίως τον τελευταίο χρόνο, της αγαστής συνεργασίας μας, την υπεράσπιση του συνδικαλιστικού λόγου, την υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης μέσω του συνδικαλιστικού λόγου, του δικαιώματος στην διαφωνία και στην "αντιπαράθεση" με συνδικαλιστικό λόγο και την ξεκάθαρη τοποθέτησή τους για το αν τους βρίσκουν σύμφωνους ή όχι πρακτικές μηνύσεων, αγωγών, εξωδίκων συνδικαλιστών σε συνδικαλιστές, εν είδει ή ελλείψει συνδικαλιστικού λόγου/επιχειρημάτων ή η αντικατάσταση του συνδικαλιστικού λόγου με τέτοιου είδους πρακτικές.

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων    ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΛΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ